Shree Swami Samarth Nam:

|| श्री स्वामी समर्थ ||


|| श्री तुळजाभवानी माहात्म्य||


फक्त पी.डी.एफ.
लिंक खाली आहे


॥ श्री गुरुदत्तात्रेयार्पणमस्तु ॥
|| श्री स्वामी समर्थापर्ण मस्तु||

Download pdf
Back