Shree Swami Samarth Nam:

|| श्री स्वामी समर्थ ||


||श्री शाकम्भरी माता महामंत्र ||


माँ ब्रह्माणी नमो नमः । हे रुद्राणी नमो नमः ।
सकराय वासिनी नमो नमः । शाकम्भरी माँ नमोस्तुते ॥१॥

मात सताक्षी नमो नमः । दुर्गम विनाशी नमो नमः ।
हे सुख-राशि नमो नमः । शाकम्भरी माँ नमोस्तुते ॥२॥

संकट हारिणि नमो नमः । कष्ट निवारिणी नमो नमः ।
माँ भव तारिणी नमो नमः । शाकम्भरी माँ नमोस्तुते ॥३॥

हे जग जननी नमो नमः । कामना पूर्णि नमो नमः ।
सौम्य रूपणी नमो नमः । शाकम्भरी माँ नमोस्तुते ॥४॥

हे परमेश्वरी नमो नमः । त्रिपुर सुंदरी नमो नमः ।
हे विश्वेश्वरि नमो नमः । शाकम्भरी माँ नमोस्तुते ॥५॥

दुर्गा रूपेण नमो नमः । लक्ष्मी रूपेण नमो नमः ।
विद्या रूपेण नमो नमः । शाकम्भरी माँ नमोस्तुते ॥६॥

भुवन वंदिनी नमो नमः । द्वारा निकन्दिनि नमो नमः ।
सिंह वाहिनी नमो नमः । शाकम्भरी माँ नमोस्तुते ॥७॥

शक्ति-स्वरूपा नमो नमः । हे भव-भूपा नमो नमः ।
अनन्त अनूपा नमो नमः । शाकम्भरी माँ नमोस्तुते ॥८॥

अति सुख दायिनी नमो नमः । करुणा नयनी नमो नमः ।
हे वर दायनी नमो नमः । शाकम्भरी माँ नमोस्तुते ॥९॥

मंगल करनी नमो नमः । अमंगल हरणी नमो नमः ।
अभया वरणी नमो नमः । शाकम्भरी माँ नमोस्तुते ॥१०॥

सुर धाम निवासिनी नमो नमः । हे अविलासिनि नमो नमः ।
दैत्य विनाशिनी नमो नमः । शाकम्भरी माँ नमोस्तुते ॥११॥

शैल पुत्री नमो नमः । ब्रह्म-चारिणी नमो नमः ।
चन्द्रघंटा नमो नमः । शाकम्भरी माँ नमोस्तुते ॥१२॥

माँ कुष्मांडा नमो नमः । स्कन्द माता नमो नमः ।
हे कात्यायिनी नमो नमः । शाकम्भरी माँ नमोस्तुते ॥१३॥

कालरात्रि नमो नमः । हे महागौरी नमो नमः ।
सिद्धिदात्री नमो नमः । शाकम्भरी माँ नमोस्तुते ॥१४॥

हे करुणामयी नमो नमः । हे ममतामयी नमो नमः ।
भक्त-वत्सला नमो नमः । शाकम्भरी माँ नमोस्तुते ॥१५॥

माँ ब्रह्माणी नमो नमः । हे रुद्राणी नमो नमः ।
सकराय वासिनी नमो नमः । शाकम्भरी माँ नमोस्तुते ॥१६॥

॥इति श्री शाकम्भरी माता महामंत्र॥


॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयार्पणमस्तु ॥
|| श्री स्वामी समर्थापर्ण मस्तु||

Download pdf
Back