Shree Swami Samarth Nam:

|| श्री स्वामी समर्थ ||


||कार्तिक माहात्म्य||


पी.डी.एफ.लिंक खाली आहे.


॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयार्पणमस्तु ॥
|| श्री स्वामी समर्थापर्ण मस्तु||

Download pdf
Back